Polis süni intellekti cinayətdən əvvəl cinayətkarı müəyyənləşdirir